Main subjects: LINATOR-SYSTEMET | EDITOREN | TA KONTROLLEN

LINATOR

Linator eies nå av Albix AS. En oppdatert versjon med forbedret brukergrensesnitt og full støtte for de nyeste nettleserne for Windows, Linux og Mac OS er for tiden på betatest-stadiet.

Den oppdaterte versjonen, som planlegges lansert i september 2008, vil være den første versjonen lansert av Albix AS, etter at eierskapet ble overtatt fra Funkweb AS.

Nye funksjoner i kommende versjon:
- Restrukturerte, logiske grafiske menyer
- Sikker kryptert innlogging
- Ny "backend" for øket hastighet og sikkerhet
- Forbedret databasestruktur for økt hastighet og fleksibilitet

Dette nettstedet er ikke fullt oppdatert med korrekte kontaktopplysninger. For mer informasjon og test av kommende versjon kan du kontakte:

Christer Michaelsen
Daglig leder

Albix AS
Org.nr. NO 986 924 000 MVA

Grefsenkollveien 9 C
0490 Oslo

Tlf: 21 69 64 70
Epost: linator@albix.comLinator er et enkelt webpubliseringsverktøy. Et nettsted laget med Linator viser innholdet fra database på forskjellige måter. Grafisk versjon kan styres fra tastaturet.

Linator publiserer samtidig som grafisk utformet nettsted, i versjoner for Palm og PocketPC mobile terminaler, samt tekstversjon.

Linator egner seg for bedrifter som har behov for strukturerte nettsteder og til offentlig publisering hvor tilgjengelighet skal vektlegges.

NEWS:
AVANTGO
AvantGo er en innfallsport til publisering på PDA. Linator gjør jobben for deg og sørger for at det er et samsvar i innhold mellom PDA og vanlig web.

TA KONTROLLEN
Test editoren direkte over nett! Vi antar at det for mange vil være den beste måten å bli kjent med Linators webbaserte editor.

LINATORAVTALEN
Albix AS står for salg av Linator editor og rettigheter til en Linator database.

LINATOR MOBILE
Du kan lese om Linator på pda. Adressene for sidevisning tilpasset PDA er http://pocketpc.no.linator.com/ og http://palm.no.linator.com/

KRYSSNAVIGERING
Navigasjonssystemet som lar deg navigere opp og ned i strukturen og sideveis i grupper av dokumenter.

THEMES:
PDA OG FREMTIDEN
PDA OG FREMTIDEN

TILGJENGELIGHET
TILGJENGELIGHET

MULTIPUBLISERING
MULTIPUBLISERING


Main subjects: LINATOR-SYSTEMET | EDITOREN | TA KONTROLLEN

To graphical version