Path to document: LINATOR > LINATOR-SYSTEMET > KRYSSNAVIGERING

KRYSSNAVIGERING

Navigasjonssystemet som lar deg navigere opp og ned i strukturen og sideveis i grupper av dokumenter.

Vi har definert kryssnavigering slik:
Bilde: Knapper som st�r ovenfor hverandre i et kryss
Pil opp:
Til dokumentet over
Pil ned:
Til første dokument på underliggende nivå.
Pil mot venstre:
Navigering mot første dokument på samme nivå.
Pil mot høyre:
Navigering mot siste dokument på samme nivå.

Standard for navigasjon fra tastatur
Navigasjonsmåten er koplet til det piltastene på det numeriske tastatur. Visuelt og funksjonelt er navigasjonen også presentert på skjermen. Dette er ideelt for enkelte funksjonshemmede. Det har også vist seg at funksjonen er ideell om man ønsker å navigere uten mus fra bærbare datamaskiner.

Bilde: Kryssnavigering p� mobil enhet
Navigeringsfunksjone viser vårt fokus på tilgjengelighet. Det er en av grunnene til at Linator er egnet til fremtidsrettet publisering.


Path to document: LINATOR > LINATOR-SYSTEMET > KRYSSNAVIGERING
Main subjects: LINATOR-SYSTEMET | EDITOREN | TA KONTROLLEN

To graphical version | To the frontpage