Main subjects: LINATOR-SYSTEMET | EDITOREN | TA KONTROLLEN
Path to document: LINATOR > EDITOREN
Lenker videre: EDITORENS FUNKSJONER | CACHE - WARNING

EDITOREN

Her finner du informasjon og tips om funksjoner i LINATORs nettbaserte editor.

Det vanskelige valget?
De fleste større nettsteder som har en rasjonell informasjonsformidling publiseres fra database. Publiseringssystemets editor bør kunne formattere ren tekst. HTML fra andre editorer bør også kunne "limes" direkte inn og gjenvinnes som ren tekst. Word, som en enkel teksteditor bør kunne brukes for å forberede det stoffet som skal legges inn..

Fleksibilitet
Opprett en ny side fra siden som ligger over i hierarkiet. Når det lages en ny side lenkes denne automatisk til siden over (den siden man er på når siden opprettes).
Den nye siden vises slik den vil se ut på nettet etter lagring.

Bilde: Den nettbaserte editoren

Den beste måten å lære om edtioren på er å teste Linator online.
Kontakt support@linator.com om du har spørsmål.

NEWS:
RESIRKULERING
Gjenvinn tekstoriginalen slik at den kan brukes på nytt i andre sammenhenger.


Links to next level: EDITORENS FUNKSJONER | CACHE - WARNING
Path to document: LINATOR > EDITOREN
Main subjects: LINATOR-SYSTEMET | EDITOREN | TA KONTROLLEN

To graphical version | To the frontpage